Mes Preu
Setembre 82,29 €
Octubre 126,60 €
Novembre 132,93 €
Desembre 82,29 €
Gener 101,28 €
Febrer 120,27 €
Març 145,59 €
Abril 94,95 €
Maig 139,26€
Juny 88,62 €

El preu per dia esporàdic queda fixat en 6,96 €/dia. Més de 5 dies esporàdics al mes a 6,80 €/dia.

NOTA BEQUES MENJADOR: L’import de la beca de menjador servirà per reduir el cost diari d’aquest servei. La família becada haurà d’abonar cada mes la diferència. Si l’alumne becat no es queda a menjador perd la part proporcional de la subvenció i aquesta es retornarà a la generalitat.