Reunió del Consell Escolar, 14 de novembre de 2016

Adjunt podreu trobar i consultar l’acta de l’últim Consell Escolar reunit el passat 14 de novembre amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta anterior, si s’escau.

  2. Presentació i aprovació de la Memòria Anual de Centre 15-16.

  3. Presentació i aprovació de la Programació General Anual 16-17.

  4. Informació sobre els projectes de suport i millora educativa promoguts pel Consorci d’Educació.

  5. Informació i valoració dels resultats de l’enquesta de satisfacció del curs 15-16.

  6. Informació sobre la incidència dels lavabos del centre i posterior intervenció.

  7. Torn obert de paraules.

 

Document:  resum-consell-escolar-14-11-16

Please follow and like us:
Pin Share