Resum Consell Escolar, 15 de desembre 2014

Us informem que avui s’ha constituït el nou Consell Escolar sorgit de les darreres eleccions, i també s’han renovat les diferents comissions del Consell.

Pel que fa als sector mares-pares, l’Eva Millet i l’Ignasi Saula van acabar el seu mandat i han estat substituïts per la Montse Pujolàs i en Jaume Altimira. L’Albert Branchadell i en Luis Aguilar seguiran dos anys més i en Josep M. Barrabés continuarà com a representant de l’AMPA al Consell.

A la majoria de comissions del Consell hi ha dues mestres i dos mares-pares, a part de la directora i la cap d’estudis.

A la Comissió Permanent, que es reuneix bàsicament per qüestions urgents de tràmit quan no hi ha prevista cap sessió plenària, hi haurà en Jaume Altimira i l’Albert Branchadell, així com les mestres Núria Ballester i Marta Castells.

A la Comissió Econòmica, que fa una revisió prèvia del pressupost abans que es reuneixi el plenari, hi haurà en Josep M. Barrabés i la Montse Pujolàs, així com en Jaume López (representant de l’Ajuntament al Consell) i la mestra Mercè Castarlenas.

A la Comissió de Convivència, que només es reuniria si hagués casos greus de disciplina, hi haurà en Luis Aguilar i la Montse Pujolàs, així com les mestres Marta Castells i Isabel Martín.

I a la Comissió de Menjador hi haurà en Jaume Altimira i l’Albert Branchadell, així com les mestres Isabel Martín i M. Teresa Novell. La previsió és que aquesta Comissió tingui poca feina perquè les relacions amb l’empresa ALCOES i el seguiment de l’acord de millora sobre el servei del menjador signat darrerament aniran a càrrec d’una comissió ad hoc més petita on hi ha representats l’AMPA, direcció i la mateixa empresa.

Tot i que l’únic punt de l’ordre del dia era la constitució del Consell i de les seves comissions, s’ha aprofitat la reunió per a parlar dels punts de l’ordre del dia del proper Consell, que es mirarà de fer al gener. Un punt important serà el Projecte Educatiu de l’escola, que aquest any s’ha de renovar. S’ha parlat breument de la voluntat del sector mares-pares d’intervenir en el disseny del projecte i s’han considerant diferents fórmules de participació que caldrà acabar de precisar. Els dos altres punts que també s’han previst són la posició de l’escola respecte a la LOMCE (bàsicament, quines conseqüències pràctiques ha de tenir l’adhesió a la xarxa d’escoles insubmises) i la reivindicació de l’Institut d’Educació Secundària que fa anys s’ha previst que es construeixi al solar que hi ha al costat de la Guàrdia Urbana.

Com sempre, teniu els mares-pares del Consell a la vostra disposició per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment que tingueu.

Please follow and like us:
Pin Share