Pla de funcionament del menjador

Instruccions de com funciona el temps del migdia

Per aquells nens/es que creieu adient donar-los alguna cosa de menjar per l’esbarjo s’aconsella “una fruita”, mai pastes, dolços, ja que a part de tenir una digestió molt lenta el seu aport vitamínic és nul.

Aquells alumnes que necessitin menjar de dieta han de fer-ho saber al tutor/a, a l’AFA o a la coordinadora de monitors/es a primera hora del matí i aquest/a passarà l’encàrrec a la cuina.

Torns de menjador:

 • 1r torn a les 12’30h (p3 que dinaran a la seva aula, p4, p5 i 1er al menjador).
 • 2n torn a les 13h (2n i 3er) Aquests nens/es dinen mig hora després de sortir de classe i després gaudeixen d’esbarjo atesos sempre per la seva monitora responsable i amb la possibilitat d’apuntar-se a les activitats extraescolars que oferta l’AFA.
 • 3r torn a les 14h (4t, 5è i 6è).

Tots els alumnes de menjador estan sempre atesos per monitors/es.

Els objectius prioritaris del servei són:

 • Que els nens/es aprenguin a menjar de TOT i s’acabin el menjar que els han servit a la safata.
 • Assolir la utilització dels coberts i les formes adequades del comportament a taula.
 • Utilitzar l’autoservei i tornar tots els estris al seu lloc un cop han acabat de dinar.

Cal que aquests aprenentatges tinguin una continuïtat a casa.

Consideracions:

 • Sempre que un alumne es trobi malament o qualsevol altre succés el monitor/a responsable ho farà saber al professor-tutor/a corresponent i aquest/a n’assabentarà als pares.
 • A la secretaria de l’AFA i a la pàgina web, hi ha a la vostra disposició el menú mensual (revisat i aprovat per una diplomada en dietètica i nutrició), procurant que sigui equilibrat i gaudeixi de tot l’aport calòric i vitamínic que els nens/es necessiten pel seu desenvolupament. Aquest també s’enviarà via correu electrònic a qui ho sol·liciti.

Recordeu que per a qualsevol informació, aclariment o suggeriment estem a la vostra disposició.

Normes de funcionament del menjador escolar:

 • El servei de menjador funcionarà en règim d’autoservei des del primer dia de classe, excepte pels alumnes de P3.

 • Quan un alumne manifesti un comportament inadequat i repetitiu en la franja horària de menjador, podrà ser suspès del servei temporalment o definitivament.

 • Els dies d’excursió, els comensals fixos reben una bossa amb el dinar preparat (pícnic).

 • El servei de menjador és una prestació d’ajut a l’escolarització de caràcter opcional, no obligatori, ni forma part de l’horari lectiu.

 • Només es podrà portar raspall de dents els nens amb permís dels pares o tutors (l’AFA disposa del document d’autorització)

 • En cas d’al·lèrgies alimentàries aquestes s’hauran de notificar als responsables de menjador utilitzant el document especific i acompanyat SEMPRE pel justificant mèdic.

 • Els que vulguin causar alta o baixa durant el curs escolar hauran de comunicar-ho personalment a la secretària de l’AFA amb 10 dies d’antelació.

 • El cobrament es passarà entre el dia 2 i 4 de cada mes (possibilitat del dia 11, si així ens ho feu saber abans del dia 20 del mes anterior). Si es retorna algun rebut del banc, s’hauran d’abonar les despeses bancàries, a més del mateix rebut en efectiu a la secretaria de l’AFA, durant el mes vigent.

 • Els comensals eventuals o no socis de l’AFA fan el pagament en el rebut del mes següent, en el qual es contaran els dies totals que ha utilitzat el servei. Tot i així, s’ha d’avisar amb antel·lació ja sigui a la secretaria de l’AFA, al tutor/a o a la coordinadora de monitors/es.

 • L’impagament de dos rebuts (totals o parcials) implicarà ser donat de baixa automàticament dels serveis oferts per l’AFA. La gestió del pagament d’aquests rebuts s’externalitzarà a través d’un despatx d’advocats i, per tant, tots els costos de la gestió vindran a càrrec del deutor.

 • No s’admetran inscripcions per a un nou curs, dels usuaris que tinguin rebuts impagats del curs anterior.

 • Totes les absències i dietes del servei de menjador, han de ser comunicades a les coordinadores del servei (Isabel i Paqui) abans de les 9.30 h del mateix dia. Després d’aquesta hora no es podran atendre les peticions de dietes i les absències seran comptades com a NO justificades.Podeu comunicar-les a través dels canals de contacte del servei de menjador:Mail:   me.parepoveda@peretarres.org

  Trucada:     682.89.15.46

  Whatsapp:  682.89.15.46  (aquest canal serà només per absències i dietes, altres comunicacions han de fer-se per mail o telèfon)

   

  Els imports que es giraran per les absències seran:

       Absències NO justificades: 6,54 €/dia
       Absències justificades:   3,30 €/dia (pendent de confirmar)
 
 • A partir del 4t dia consecutiu d’absència (inclòs) no es cobrarà cap import.