Organitzadors / Col·laboradors Olimpoveda 2013-2014

El dilluns 9 de desembre es va aprovar tirar endavant l’Olimpoveda, seguint la tradició de la nostra escola.

La seva organització  requereix molt d’esforç i dedicació. Seria necessari crear una comissió específica per organitzar-la. Si no s’apunten pares voluntaris, no serà possible tirar-la endavant. És per això que us demanem que us apunteu a aquesta comissió.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://docs.google.com/forms/d/1i9xpuVkDaNtaJvtqYXBduiPgTIOHUnnXcLurnf895K4/viewform” ]Participa-hi[/button]