FAQ

Tens algun dubte? Intentarem donar resposta a les preguntes més freqüents. Si vols ampliar la informació d’aquestes o altres qüestions, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. 

Continguts:

AFA Pare Poveda

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)  està formada per totes aquelles famílies que s’associen voluntàriament cada curs.

Gràcies a l’esforç de tots i totes en associar-nos, i a la feina voluntària d’uns quants pares i mares, l’AFA pot dur a terme activitats, oferir els serveis de suport educatiu dels infants i afavorir la conciliació familiar.

És una entitat sense ànim de lucre i, com qualsevol associació, es regeix pels seus estatuts i la normativa de
règim intern
. Està legalment reconeguda i associada a l’AFFAC (Associacions Federades de Families d’alumnes de
Catalunya), que ens dóna assessorament i ens facilita l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.

Tenim una Junta directiva: president/a, secretari/a i tresorer/a,  i diferents comissions de treball, que són les responsables que les activitats i serveis de l’AFA funcionin correctament. Comptem amb una secretària de l’AFA que s’encarrega de totes les gestions administratives (inscripcions, rebuts, contractes…etc).

Tant la junta directiva com les comissions es reuneixen durant el curs per prendre decisions i a l’Assemblea General, tots els socis poden participar i fer sentir la seva veu.

Gràcies a l’esforç de tots i totes en associar-nos, i a la feina voluntària d’uns quants pares i mares, l’AFA pot dur a terme activitats, oferir els serveis de suport educatiu dels infants i afavorir la conciliació familiar.

– Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació dels infants

– Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds, interessos i propostes, i també ajudar-vos mútuament.

– Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.

– Per què si participem tots i totes podrem mantenir l’estructura i la gestió tal com fins ara sense necessitat de privatitzar els serveis que oferim a les famílies.

 

Fent-te soci/a.

Col·laborant en alguna de les comissions de treball de l’AFA.

Donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.

Assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels infants.

No, l’afiliació a l’Associació és totalment voluntària, però, per poder participar a les activitats que gestiona l’AFA (extraescolars, tallers, acollides, socialització de llibres…etc), és imprescindible ser soci de l’AFA.

Utilitzar el servei d’acollida matinal i de tarda

Participar en les Assemblees i Juntes obertes

Fer ús gratuït del servei d’acollida en reunions, xerrades i assemblees

Participar en les activitats extraescolars

Beneficiar-se del descompte de socis en el preu de les sortides escolars

Formar part del projecte de Socialització de llibres (Reutilització)

Assistència presencial mitjançant la Secretaria de l’AFA

Aportació econòmica de l’AFA pel transport i monitoratge del programa Ja Nedo a 1r PRI

Participar en les diverses festes i actes que organitza l’AFA

A l’apartat de descàrregues del web de l’AFA  trobareu el document que heu d’omplir i enviar a la secretaria de l’AFA. Si voleu que sigui confidencial, podeu imprimir aquest document i deixar-ho a la bústia de l’AFA.

Menjador

L’escola Pare Poveda disposa de cuina pròpia. El servei de menjador és gestionat per l’AFA a través de l’empresa contractada (ARCASA) encarregada de les tasques de cuina, i de l’empresa PERE TARRÉS, encarregada del monitoratge.

L’import diari del servei ve marcat pel Consorci d’Educació de Barcelona. Actualment està en 6,33 €/dia pels alumnes habituals del servei, i 6,96 €/dia pels esporàdics.

En aquest preu està contemplat el cost del menjar i del monitoratge.

Has d’omplir el formulari d’inscripció que trobaràs al web de l’AFA i enviar-ho a la secretaria de l’AFA per mail o personalment. En cas de necessitar un menús especial per al·lèrgies, intoleràncies o altres, heu d’adjuntar certificat mèdic corresponent. Aquest justificant s’ha de renovar anualment o en el moment del diagnòstic.

En el cas que l’infant necessiti prendre medicació a l’horari del servei de menjador, ens haureu de facilitar la recepta del facultatiu on consti el nom del nen, la data el nom i la dosi del medicament a subministrar. El medicament n qüestió també haurà d’anar marcat amb el nom de l’alumne.

Totes les absències i dietes del servei de menjador, han de ser comunicades a les coordinadores del servei i/o a l’AFA abans de les 9.30 h del mateix dia. Després d’aquesta hora no es podran atendre  les peticions de dietes, i les absències seran comptades com a no justificades.

        Els imports que s’abonaran per les absències serà de:

        Absència justificada: Descompte de 3,23 € per dia (import corresponent al cost del menjar).

        Absències no justificades: No es farà cap descompte.

        A partir del 3r dia consecutiu d’absència es descompta la totalitat de l’import diari (6,33 €).

Tots els menús estan dissenyats i pautats per l’equip de dietistes i nutricionistes de l’empresa Arcasa. Estan adaptats a cada edat i compten amb els criteris de varietat i equilibri nutricional.

Es prioritzen tècniques culinàries més saludables (planxa, vapor, forn, bullits), limitant els fregits, arrebossats, salses i guisats.

Tots els proveïdors estan homologats sota criteris de proximitat, qualitat del producte i higiene.

Sí, cap problema. A l’apartat de descàrregues del web de l’AFA  trobareu el document que heu d’omplir i enviar a la secretaria de l’AFA amb un mínim de 3 dies d’antelació. En el rebut següent, es tindrà en compte aquest dia com a causa justificada i es descomptarà de l’import la part corresponent al menú (no la part de monitoratge), sempre que hagin avisat en els terminis establerts.

Es tenen en compte totes les necessitats que puguin tenir els infants, i es confeccionen menús mensuals atenent les indicacions aportades (dietes, al·lèrgies, intoleràncies, creences culturals..etc).

Cada curs, des del Consorci d’Educació, s’obren 2 convocatòries per sol·licitar l’ajut (al juny i al setembre). Aquests ajuts s’atorguen en base als ingressos obtinguts per la unitat familiar l’any anterior. Es poden consultar les bases de les convocatòries al web del Consorci.

Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.

Si necessiteu ajuda per aquests tràmits, podeu dirigir-vos a la secretaria de l’AFA.

Heu de notificar-ho per escrit a l’AFA 10 dies abans de la finalització del servei.

Els nens i nens d’Infantil 3, fan una estona de migdiada i/o descans després de dinar. És per això que les famílies han de portar un llençolet pel llitet i una mateta. La resta de cursos, després de dinar i/o abans, fan jocs al pati o activitats dirigides pels monitors de l’espai del migdia.

Els nens/es de 1r i fins a 6è de primària, que estiguin inscrits a la campanya d’higiene bucodental, es raspallen les dents a l’escola després de dinar. A l’apartat de descàrregues del web de l’AFA  trobareu el document d’inscripció a la campanya, que heu d’omplir i enviar a la secretaria de l’AFA.

Serà necessari que portin de casa un petit estoig amb el raspall i la pasta de dents, tot marcat amb el seu nom. Cada quinze dies, els infants s’enduen el seu estoig per tal que a casa es revisi i es reposi el que calgui.

Extraescolars

Sí, però de moment només hi ha convocatòria d’ajuts per les activitats esportives. L’Institut Barcelona Esports obre cada curs (cap a l’octubre/novembre), convocatòria per demanar ajuts per a la realització d’activitats esportives fora de l’horari lectiu, per infants i joves dels 6 als 17 anys.

La resolució a la subvenció arriba durant el mes de desembre. L’import atorgat a cada infant, es divideix entre els mesos que resten d’activitat fins acabar el curs. A cada rebut es descompta la part corresponent, fins com a màxim l’import de la quota d’activitat. Els imports sobrants, es retornen a les famílies en el rebut de juny, últim mes d’activitat.         

Fins que es publiqui la llista d’ajuts atorgats, les famílies han de fer front a les quotes mensuals de l’activitat.

La oferta i obertura d’inscripcions d’extraescolars per un curs lectiu, la publiquem i notifiquem a les famílies entre els mesos de juny i juliol. Cal omplir el formulari corresponent a l’activitat triada i enviar-la a la secretaria de l’AFA en les dates corresponents.  Un cop tancat el termini de recepció d’inscripcions, no podem assegurar la plaça.

Des de l’AFA donem la oportunitat als infants que tenen l’extraescolar a segona hora, que puguin quedar-se a l’escola fent deures o estudiant (Aula d’estudi) o bé a acollida. Heu d’indicar aquesta opció a l’hora de fer la inscripció a l’activitat escollida.

 

Sí. Podreu donar-vos d’alta sempre i quan hi hagin places disponibles. Les baixes s’ha de tramitar amb un mínim de 10 dies d’antelació a la finalització del mes.

Des de fa molts anys, tenim un acord amb l’AFA de l’escola Josep Mª de Sagarra i compartim activitats i espais. Algunes activitats es porten a terme al pavelló o al pati de l’escola J. M. Sagarra. Del trasllat des de l’escola Pare Poveda a l’escola Sagarra s’encarreguen els monitors i els infants ha de ser recollits pels seus responsables, en finalitzar l’activitat, directament a l’escola Sagarra.

Sí. Els infants que no siguin socis de l’AFA i vulguin inscriure’s a alguna activitat extraescolar, hauran d’abonar 15 € en concepte de matrícula i gestió per a cada activitat a la qual es vulguin inscriure.

Socialització

Dintre de l’import de la socialització està inclòs el material escolar que se li proporcionarà a l’alumne durant tot el curs, els llibres tant nous com reutilitzats, el material digital, el material de lectura i la quota de l’AFA.

En cas que les famílies no vulguin socialitzar els llibres,  arribat el moment hauran de demanar a l’AFA o a la direcció del centre, el llistat de llibres de text i lectura necessaris i adquirir-los a les llibreries.

Els imports corresponents al material escolar, material digital, quota de l’AFA  i projecte Innovamat (que no es pot comprar a les llibreries), hauran d’abonar-los en els rebuts de setembre i octubre.

En cas de pèrdua o deteriorament per mal ús, la família haurà d’abonar el 100% del valor del llibre.

No. La socialització de llibres implica automàticament l’alta coma a soci/a de l’AFA.

La quota anual com a soci/a de l’AFA està inclosa en el preu de la socialització

Els imports de la socialització de llibres es passen per rebut bancari a les famílies el mesos de juny, juliol i agost.

Els llibres no seran entregats a l’alumne fins que els imports pendents estiguin abonats o hagueu arribat a un acord amb l’AFA pel seu pagament. Tampoc es considerarà com a soci de l’AFA, donat que dintre del preu de la socialització està inclosa la quota de l’AFA.

Projectes

L’AFA gestiona i/o porta a terme els següents projectes i serveis:

Gestió del servei de menjador

Gestió del servei d’acollida matinal i de tarda

Organització i gestió de les activitats extraescolars

Projectes:

    Aula Estudi

    Socialització de Llibres

    Xerrades i tallers per a les famílies

Col·laboració amb l’escola en el projecte Ja nedo (natació a 1r de primària).

Organització i gestió dels Casals d’estiu, Nadal i Setmana Santa

Aportació econòmica a les sortides escolars

Gestió xandalls de l’escola

És un projecte iniciat al curs 2016-2017 i  subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona per a la pràctica i aprenentatge de la natació dintre de l’horari lectiu. És exclusiu pels alumnes de 1r de primària.

Les classes estan subvencionades per l’Ajuntament, però el trasllat en autocar fins a les instal·lacions i els monitors necessaris per l’acompanyament, no ho estan, i per tant s’han de fer càrrec les famílies. Aquest import és variable cada curs, depenent del nombre de nens que estiguin matriculats i la necessitat o no de monitors acompanyants.

L’ AFA subvenciona una part d’aquest cost a tots els seus socis

L’aula d’estudi es un espai pensat per els alumnes de l’escola que tenen extraescolars a segona hora (17.45 o 18.00 h) i no tenen temps d’anar i tornar a casa seva. Sota la supervisió d’un monitor contractat per l’AFA, poden fer deures i/o estudiar i aprofitar així aquesta estona.

Tot i que el monitor els hi pot donar un cop de mà en alguna cosa puntual, no és un professor particular, i no s’ha d’entendre com a tal.

Les sortides escolars que es realitzen en horari lectiu, tot i que corresponen a l’escola, l’AFA fa la gestió del seu cobrament mitjançant dos rebuts, un de 35 € al novembre, i l’altre al febrer amb la resta de l’import total, segons pressupost donat per direcció. Totes les sortides es publiquen al web de l’AFA.

L’AFA fa una aportació a tots els seus socis de 13 € de la sortida més cara del curs. Aquest descompte es fa en el segon rebut, el de febrer.

Des del curs 17-18, les famílies que vulguin el xandall de l’escola l’han d’adquirir directament a l’empresa Pelegrí Uniformes mitjançant la botiga online.  L’enllaç per poder accedir el trobareu a la web de l’AFA.

Si. A la secretaria de l’AFA trobareu totes les talles per assegurar-vos fer la comanda correctament.

Festes i celebracions

L’AFA organitza i subvenciona diverses festes al centre durant  el curs escolar:

           Festa de Benvinguda

           Festa de Nadal (caga tió, decoració…)

           Carnestoltes   

           Sant Jordi (Roses, Jocs Florals…)

           Festival de Fi de curs

           Olimpoveda (cada 4 anys)

Col·laborem també amb altres celebracions i actes com: la festa d’acomiadament dels alumnes de 6è, jornada de portes obertes de l’escola, trobades inter-escolars de Judo, exhibicions de Patinatge i Dansa, tornejos d’Escacs, etc.

Es tracta d’una petita olimpíada que celebrem cada quatre anys a l’escola Pare Poveda i que té el seu origen en els jocs olímpics de Barcelona del 1992. L’organitzen les famílies dels alumnes distribuïdes en diferents comissions de treball i coordinades amb els claustre de professors.