Per inscriure-us a aquest servei cliqueu:

Formulari Inscripció 

Un cop omplert el formulari, descarregueu aquest document i presenteu-lo degudament omplert i signat a la secretaria de l’AFA:

Inscripció Iniciac. Esports 

Iniciació a diferents esports tant d’equip com individuals. Conjunt d’activitats que plantejaran habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, sense arribar a ser cap esport determinant.

L’activitat es farà a l’aula de psicomotricitat de l’escola Josep Mª de Sagarra.

Tal com es va posar de manifest, que el tema del trasllat de la nostra escola al Sagarra és un condicionant important a l’hora d’inscriure el nen en aquesta activitat, us informem que no és necessari que els pares vinguin a buscar els seus fills a l’escola per portar-los a l’activitat. Els propis monitors vindran a buscar-los al Poveda. Les famílies haureu de recollir als infants directament allà.

Monitors responsables:

Monitors de la Fundació Catalana de Bàsquet (FCB)

Lloc:

Escola Josep Mª de Sagarra

Horari:

Dilluns (P3-P4) de 16.30 a 18.00 h. P3 inicia l’activitat al gener per donar temps a la seva adaptació a l’escola

Dimecres (P5) de 16.30 h a 18.00 h.

Preu:

20 €/mes

Matrícula: 12 €

Calendari:

Inici de l’activitat:  12 de setembre de 2022

Fi de l’activitat: Últim dilluns o dimecres lectiu de juny 2023