Home / Acta assemblea extraordinaria 20 de març 2013

Acta assemblea extraordinaria 20 de març 2013

DATA: dimecres, 20 de març del 2013

HORA: de 19:30 h. a 21.30 h.

LLOC: Menjador de l’escola

ASSISTENTS: 34 associats

ORDRE DEL DIA:

 1. Formalitzar la modificació dels estatuts de l’AMPA en base als acords de la darrera junta.
 2. Formalitzar l’aprovació dels comptes del curs 2011-2012.
 3. Exposició d’inversions previstes.
 4. Presentació i aprovació del projecte de millora del pati de Parvulari.
 5. Sol·licitud d’autorització per la inversió en el projecte de pati infantil.
 6. Informació sobre la renovació del contracte de l’empresa de menjador.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Comença la sessió la moderadora explicant el mecanisme de funcionament i moderació de l’assemblea, de les intervencions i de les votacions, on enlloc de comptar els vots positius es comptaran els negatius i les abstencions i els positius seran la diferència.

 1. Formalitzar la modificació dels estatuts de l’AMPA en base als acords de la darrera junta

El President explica que a la darrera assemblea general es va provar l’exoneració dels membres del a junta del pagament de la quota de l’ampa. A conseqüència d’això aquests passaven a estar fora de l’associació perquè no complien el requisit que marcava els estatuts de l’associació d’estar al corrent de pagament de les quotes per ser membres. Per esmenar-ho hem modificat determinats articles dels estatuts que passen a estar redactats de la següent manera.

Fa lectura dels articles modificats que son:

Article 5

….

Són deures dels socis:

 1. a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades, amb excepció dels membres de la junta, que tal i com estableix l’apartat 5 de l’article 13 queden exempts del pagament de les quotes ordinàries de l’associació.

Article 13

…..

 1. Els membres de la Junta Directiva estan exempts del pagament de les quotes ordinàries de l’associació.

Article 27

Amb l’excepció que estableix l’apartat 5 de l’article 13, tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames que determini la Junta Directiva.

….

Es sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.

 1. Formalitzar l’aprovació dels comptes del curs 2011-2012

El President continua explicant que a la darrera assemblea es van presentar els comptes però no es van sotmetre a aprovació per part de l’assemblea. Així que per complir el requisit formal de l’aprovació dels mateixos passa a explicar els comptes i l’evolució dels beneficis i pèrdues dels darrers exercicis tal i com podreu veure en els documents que annexarem al final de l’acta.

Manifestem l’interés per tendir a un benefici zero i destinar a les inversions al centre les quantitats acumulades dels beneficis d’exercicis anteriors i que en el cas que al final de curs es veges que s’està generant un resultat positiu es procediria a rebaixar les quotes dels últims mesos

Pregunten que fem amb les activitats que tenen beneficis i les que tenen pèrdues, explica que no tota la despesa ve directament de l’activitat si no que a més s’afegeix la distribució dels costos de gestió de l’ampa i que es parteix del principi d’una visió global de les activitats, això si, si alguna és clarament deficitària es suprimeix.

S’aproven els comptes per unanimitat.

 1. Exposició d’inversions previstes

Presentem les inversions ja fetes, les que encara que no s’han fet ja estan aprovades com els ventiladors per les aules del pis superior, inversió pactada amb Direcció, on el centre assumeix quatre aules i de l’ampa, sis.

S’explica que es inversions es fan en funció del calaix que hi ha dels beneficis dels últims exercicis, principalment dels del curs anterior i de cara a aquest curs la intenció de la junta és minimitzar els guanys, de moment no repercutint les pujades de l’iva i fent descomptes a les quotes de les diferents activitats a final de curs.

No es sotmet a votació ja què part de les inversions son les que es presentaran a continuació.

 1. Presentació i aprovació del projecte de millora del pati de parvulari

L’Eva Millet ens presenta el projecte de d’umbracle per al pati de parvulari realitzada per un estudi d’arquitectura. Consistiria en posar uns màstils als dos extrems del pati i uns cables de 13 metres als quals aniria enganxada una malla d’ombreig. No pot oferir un pressupost ajustat ja què abans s’ha de fer un estudi tècnic que ja comporta un cost però calculen pot estar entre 8.500 € i 11.000 € en funció si es pot aprofitar la estructura de la tanca del pati. De totes formes és molt més econòmic que la proposta presentada pel consorci, i a més, que aquesta pressuposava posar pals enmig del pati amb el consegüent perill que això suposa.

Un dels problemes plantejats era com es recolliria a l’hivern i s’instal·laria a l’estiu. Sempre ho poden fer els pares però el col·legi està disposat a assumir el cost de contractar algú per fer aquesta feina.

L’Ignasi presenta l’al·legació de què si podem rebre alguna mena de denuncia per part dels veïns i què encara que en primera instància el consoci ens autoritzi a fer aquesta actuació, a partir d’ara es rentarà les mans sobre qualsevol incidència relacionada amb el pati.

També manifesten el perquè ho ha d’assumir l’ampa quan hi ha una administració que s’hauria d’encarregar de fer-ho, i en resposta li expliquem que direcció ja fa anys que insisteix sobre el respecte i l’única resposta que ha rebut és que li van presentar un projecte que havia d’assumir el centre.

Es sotmet a votació i hi ha 8 abstencions i cap vot en contra. S’aprova.

 1. Sol·licitud d’autorització per la inversió en el projecte de pati infantil

L’Eva Millet també ens presenta el projecte de pati d’infantil. La intenció és aprofitar el pati que hi ha a prop de la sortida del metro per crear un espai lúdic i de jocs. En principi el projecte podria començar per pintar arbres i dins d’aquell espai posar un paviment de cautxú i a sobre, alguna mena de joc infantil dels quals ens presenta diversos projectes que li han presentat i que tenen un cost aproximat d’uns 10.000 €, del qual més de la meitat és el paviment.

Es demana a l’assemblea que aprovi la filosofia de l’espai i les actuacions pertinents per dinamitzar-lo.

Un pare la possibilitat d’enlloc de comprar jocs que son molt cars si podríem encarregar algun projecte a un gabinet d’arquitectura. Un altre pare planteja si enlloc de fer una actuació tan cara si no s’hauria de canviar la filosofia del pati i aprofitar els elements existents però canviant l’ús.

Es planteja aquest projecte com un a fer el curs vinent, i que una vegada ja estigui elaborat, es penjarà a la web i es miraria d’aprovar l’actuació definitiva a la propera assemblea general ordinària de la tardor.

S’aprova per unanimitat l’autorització per iniciar l’estudi.

 1. Informació sobre la renovació del contracte de l’empresa de menjador

Jo, com a membre de la comissió de menjador de l’AMPA informo sobre l’estat de la negociació amb la empresa de menjador per la renovació del contracte que vencia aquest any.

Explico que la finalitat última i el desig de la Junta és la continuïtat de l’empresa que actualment està prestant el servei al Centre però no a qualsevol preu. Vist el que estan oferint altres empreses del sector i del que a nostre criteri és important pensem demanar que el servei de menjador comporti uns menús equilibrats, saludables i de qualitat, amb productes de temporada i fort component d’aliments ecològics.

Per això demanem el APPCC, (Anàlisi de perills i punts de control crítics) tant de l’empresa que ens ofereix el servei de menjadors com de tots els proveïdors de la matèria prima per l’elaboració dels menús, i a la empresa si no te la certificació ISO9001 que faci un estudi sobre la possibilitat d’aconseguir-la.

Un altre punt molt important és l’educació en el temps del migdia amb un programa educatiu en que s’inclogui tant la formació en coneixements com reforçar els hàbits higiènics i alimentaris

Volem ser informats sobre el número de personal tant de cuina com de monitors i que se’ns consulti i sobre qualsevol variació del número dels mateixos. Demanem també poder opinar sobre el programa educatiu i la composició dels menús. Creiem necessari fer unes reunions periòdiques on hi sigui, a més dels representants de l’ampa i de l’empresa, el nutricionista i el responsable del monitoratge.

Sobre el preu demanem preu es mantingui entre els paràmetres del què ens ofereixen altres empreses amb les mateixes condicions. Que sigui per nen i que inclogui el monitoratge.

I per últim volem autorització de les empresa contractant a que l’ampa pugui fer tota la mena d’auditories que considerem necessàries sobre el servei que se’ns està oferint i que donin tota la col•laboració necessària a l’empresa que s’encarregui de fer aquest servei, i tenir lliure accés a tots els espais del menjador.

En aquest punt expliquem que teníem intenció de fer una auditoria de Sanitat i Nutrició i que direcció ens va denegar la possibilitat de fer-la si no estava autoritzada pel consell escolar. Demanem la opinió dels assistents a l’assemblea i manifesten majoritàriament d’acord amb les bases de la negociació i en la possibilitat de fer una auditoria.

Es vota l’entrar a negociar amb la empresa en base als punts que hem exposat: 5 abstencions, cap vot en contra.

L’Assemblea avala fer una auditoria amb 1 abstenció i cap vot en contra.

El President aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

Leave a Reply

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies