Per inscriure-us a aquest servei cliqueu:

Inscripció extraescolar de dansa

La dansa jazz és un estil de ball, en la qual intervenen diferents tècniques i ritmes, on cos i música s’uneixen per formar part de la mateixa harmonia.

Es fa servir la disciplina de la dansa clàssica per l’adquisició d’una bona base tècnica i una correcta col·locació del cos, dels peus, dels braços i del cap. Per les coreografies s’utilitzen diferents estils musicals: jazz, flamenc, pop, funky, hip-hop… Indicat tant per a nois com per a noies, ja que amb la dansa eduquem la correcció del cos i l’equilibri, que contribueixen al bon desenvolupament físic i emocional de la persona.

Objectius:

L’objectiu principal és que l’alumne s’ho passi bé gaudint de la dansa. I a la vegada, educar el cos amb una bona base tècnica, per poder tenir opció d’anar a una escola de dansa al finalitzar primària.

Base tècnica mínima que cal assolir per franja d’edat,

  • Iniciació: aprendre a escoltar la música seguint el ritme, col·locació dels peus en 1a, 2a i 6a posició, iniciació pirouette, chassé. Coreografies senzilles i simples.
  • Dansa-jazz I: col·locació de cos i peus a la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i 6a posició, port de braç a la 1ª i 2ª, demi-plié, relevé, iniciació d’equilibri, control de pirouette (1 giro), chassé pas debourre, equilibris, salts. Coreografies amb canvi de posicions.
  • Dansa-jazz II: bona col·locació cos i peus a la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i 6a posició demi i grand-plié, relevé a la 1a,2a,3a i 6a posició, control de pirouette (1 giro i 2 giros), chassé pas debourreau, atitude, battement, salts equilibri i adagios. Coreografies de mitja dificultat amb canons.
  • Dansa-jazz III: bona col·locació cos i peus a la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i 6a posició demi i grand-plié, relevé a la 1a, 2a, 3a i 6a posició, control de pirouette (2 giros),chassé pas debourreau, atitude, battement, salts equilibri i adagios i coreografies de més dificultat amb molts canvis de posicions.

Informacions importants i desenvolupament:

Els alumnes seran recollits per la monitora i conduïts al gimnàs (o aula de psicomotricitat p3) on es realitzarà l’activitat.

Cal que es prenguin un suc de fruites o similar abans de començar la classe i que portin una ampolla d’aigua per beure durant la classe.

Els i les alumnes passen al vestuari per canviar-se, i després de prendre el suc seuen a terra amb 1a posició.

La monitora passa llista i cada participant s’aixeca per fer una presentació d’un pas de dansa.

Exercicis d’escalfament, que en el cas del grup d’iniciació es realitzen amb jocs.

Treball en dies alternatius de tendú (peus), plié i relevé, diagonals, pirouette, exercicis a terra.

Preparació de coreografies.

Estiraments, relaxació i respiració.

Han d’haver-hi un mínim de 10 nens a cada grup per poder dur a terme l’activitat. Segons la quantitat d’inscripcions es poden modificar els grups i els horaris.

Monitor/a responsable:

Paqui Castillo (monitora esportiva, especialitzada en activitats artístiques, i monitora i directora de lleure)

Horari:

Dimarts i dijous: de 16.30 h a 18.30 h (depenent del grup)

Preu:

30,00 €/mes

Matrícula: 15 € (per infants externs a l’escola Pare Poveda, Josep Mª de Sagarra i Gravi).

Calendari:

Inici de l’activitat: octubre

Fi de l’activitat: juny